Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)

Na art. 13 ust. 1 i ust. 2 w zw. z art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:


1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Avicold Spółka Jawna Rychlik P.K.M.J.Rucka M. z siedzibą Cieszynie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000078295, adres: 43-400 Cieszyn, Katowicka 28 („Administrator”).


2. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych lub podania błędnych (nieprawdziwych) danych, może być brak wysłania zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego lub brak możliwości otrzymania odpowiedzi.


3. W sprawach ochrony danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: rodo@avicold.pl


4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania lub poruszone poprzez formularz kontaktowy kwestie, za pośrednictwem adresu e-mail (kanał komunikacji), wskazanego przez Państwa w formularzu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.


5. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez upoważnionych pracowników Administratora.


6. Przekazane dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.


7. Przekazane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi w związku otrzymaniem zapytania przez formularz kontaktowy lub do momentu wycofania zgody.


8. Przekazującemu przysługuje nieograniczony dostęp do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;


9. Przekazującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.


INFOLINIA
FACEBOOK

Używamy plików cookies, aby zapewnić najlepszą jakość. Kontynuując korzystanie z naszej strony, zgadzasz się z naszą polityką dotyczącą plików typu cookies.