regulatory obrotów silników jednofazowych

Produkty

sterowniki i regulatory termostaty i presostaty monitoring i zarządzanie automatyka chłodnicza armatura chłodnicza chłodnictwo transportowe chłodnice powietrza skraplacze agregaty i sprężarki klimatyzacja przyrządy i narzędzia serwisowe wentylatory i silniki automatyka grzewcza automatyka przemysłowa

Regulator obrotów BUDERMAN SC4+


Buderman SC4

Regulator SC4+ jest przystosowany do pracy w urządzeniach, w których wymagana
jest płynna regulacja obrotów silnika wentylatora na podstawie pomiaru temperatury.

Na podstawie wprowadzonych parametrów regulator SC4+ zmniejsza lub zwiększa
prędkość obrotów wentylatora, aby utrzymać zadaną temperaturę mierzoną przez czujnik.
Jeżeli mierzona temperatura przekroczy temperaturę ustawioną przez użytkownika,
wówczas nastąpizwiększenie prędkości obrotowej wentylatora, aż do prędkości
maksymalnej. Jeśli mierzona temperatura będzie nadal większa niż zadana i osiągnie
określoną przez użytkownikagranicę alarmową, wówczas nastąpi odłączenie zasilania
cewki stycznika sprężarki.

FUNKCJE
Regulator spełnia następujące zadania:

  •  sterowanie grzałką na podstawie temperatury zewnętrznej;
  •  utrzymanie stałej temperatury skraplania;
  •  przedłużenie żywotności sprężarki;
  •  monitoring i wizualizacja aktualnej temperatury skraplania bez konieczności podłączania manometrów;
  •  sterowanie i zasilanie grzałki karteru sprężarki;
  •  płynna regulacja obrotami wentylatora, z jednoczesnym startem sprężarki lub startem określonym nastawioną temperaturą (skraplania);
  •  zabezpieczenie przed wysoką temperaturą skraplania i wyświetlanie stanów alarmowych.