do wykrywania nieszczelności

Produkty

sterowniki i regulatory termostaty i presostaty monitoring i zarządzanie automatyka chłodnicza armatura chłodnicza chłodnictwo transportowe chłodnice powietrza skraplacze wentylatory i silniki wymienniki płytowe agregaty i sprężarki klimatyzatory montaż klimatyzacji pompy ciepła przyrządy i narzędzia serwisowe czynniki chłodnicze i oleje automatyka grzewcza automatyka przemysłowa

Detektor gazu EDG-7K


Wykrywacz nieszczelności EDG-7K to profesjonalne urzadzenie przeznaczone do sprawdzania szczelności instalacjach:

1. Gazów wybuchowych – w samochodach , zakładach , budynkach itp.
2. Klimatyzacyjnych – w samochodach, zakładach, biurach i sklepach
3. Chłodniczych – w chłodniach, lodówkach, ladach chłodniczych itp.
4. Grzewczych – w budynkach, zakładach i innych obiektach.
5. Pomp i wymienników ciepła

Detektor EDG-7K pracuje pod kontrolą mikroprocesora, zapewniając dużą dokładność wskazań. Zastosowano specjalnie opracowany algorytm zapewniający łatwość obsługi oraz wstępną autokalibrację po włączeniu zasilania. Wyświetlacz LCD przyrządu pokazuje zmierzone stężenie gazów w dwóch skalach
- stężenie gazu w procentach dolnej granicy wybuchowości ( % DGW )
- stężenie gazu w jednostkach ppm. 

W przyrządzie zastosowano doskonałej jakości półprzewodnikowy sensor TGS 2630 firmy FIGARO , który wykrywa następujące gazy:

1. Wodór - H2j 
2. Węglowodory - R-600a , LPG , R-1234yf , metan , etan , propan , butan
3. HFC - R-134a , R-404a , R-125 , R-152a , R-407a , R-407c , R-410a, R-417a , R-419a , R-424a , R-427a , R-507
4. HCFC - R-22 , R-123 , R-124 , R-408a , R-409a , R-502
5. CFC - R-12 , R-11 , R-500 , R-503

Struktura sensora zawiera grzałkę powodującą szybkie odparowanie gazu, który do niej wniknął podczas pomiaru.
Umieszczenie sensora na elastycznym ramieniu umożliwia dokonywanie pomiarów nawet w trudno dostępnych miejscach.
Sygnalizator akustyczny generuje dźwięki o częstotliwości zmieniającej się w zależności od stężenia gazu ( im większe stężenie , tym wyższy dźwięk ).

Zestaw zawiera:
* Detektor gazu

* ładowarki (sieciowa i samochodowa) 
* słuchawki
* etui ( pokrowiec )
* walizka
* komplet wymaganych dokumentów w języku polskim (certyfikat CE oraz świadectwo legalizacji wymagane przez UDT).