czynniki chłodnicze i oleje

Produkty

sterowniki i regulatory termostaty i presostaty monitoring i zarządzanie automatyka chłodnicza armatura chłodnicza chłodnictwo transportowe chłodnice powietrza skraplacze wentylatory i silniki wymienniki płytowe agregaty i sprężarki klimatyzatory montaż klimatyzacji pompy ciepła przyrządy i narzędzia serwisowe czynniki chłodnicze i oleje automatyka grzewcza automatyka przemysłowa

ERGOLID Eko glikol propylenowy

Boryszew ERG


Płyny Ergolid przeznaczone są do napełniania instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych, grzewczych, solarnych i pomp ciepła. Zapewniają prawidłową pracę instalacji w zakresie tempeatur od -35oC do 106oC. Płyn jet dostępny w stężeniach eksploatacyjnych umożliwiających stosowanie go w temperaturach odpowiednio do -15oC, -20oC, -25oC oraz -35oC.

ERGOLIDY są jednorodnymi wodnymi roztworami glikolu etylenowego lub propylenowego. Posiadają w swoim składzie chemicznym także:
- zestaw inhibitorów, zabezpieczających układ przed zjawiskiem korozji,
- biocydy, zapobiegające powstawaniu życia biologicznego, umożliwiające eksploatację instalacji w nienaruszonym stanie przez wiele lat.

 Nazwa handlowa Oznaczenie (temperatura)

ERGOLID EKO
koncentrat

ERGOLID EKO*
-35oC
ERGOLID EKO*
-25oC
ERGOLID EKO*
-20oC
ERGOLID EKO*
-15oC
Barwa  Zielona
 % stężenie glikolu  80  50  42  37  33
 Rodzaj glikolu  Propylenowy
 pH  7,5 - 9,0
 Lepkość kinematyczna [cm2/s]  -10oC  168,42  34,80  22,95  17,20  16,01
+10oC  30,79  12,49  7,84  6,68  4,94
+20oC  22,08  6,21  4,70  3,86  3,15
+50oC  6,02  2,14  1,61  1,31  1,18
 Gęstość wg norm (20oC)  1,05  1,041  1,036  1,034  1,03
 Gęstość z KJ  1,0535  1,0444  1,0413  1,0368  1,0335
 Temperatura krystalizacji / zestalenia [oC]  **  ≤ -35/ ≤ -42  ≤ -25/ ≤ -32  ≤ -20/ ≤ -26  ≤ -15/ ≤ -20
 Temperatura wrzenia [oC]  120  106  104,5  104  103
 Temperatura zapłonu [oC]  -  112  -  -  -
 Ciepło właściwe [kJ/kgK] (warunki standardowe)  2,93  3,58  3,70  3,77  3,84
 Rezerwa alkaiczna (nie niższa niż)  8  8  8  8  8
 Rozszerzalność ciepła w temp 0-80oC [%]  -  5,49  5,24  4,92  4,73

*Ergolidu Eko -15oC, -20oC, -25oC oraz -35oC nie należy mieszać z innymi mediami (w tym także z wodą), gdyż może pogorszyć to jego właściwości użytkowe.


Do pobrania