chłodnice powietrza LS80H

Produkty

sterowniki i regulatory termostaty i presostaty monitoring i zarządzanie automatyka chłodnicza armatura chłodnicza chłodnictwo transportowe chłodnice powietrza skraplacze agregaty i sprężarki klimatyzacja przyrządy i narzędzia serwisowe wentylatory i silniki automatyka grzewcza automatyka przemysłowa

Chłodnica powietrza LUVE typ LS62H (lamele 10,0 i 12,0)

LU-VE Contardo


Przemysłowe chłodnice powietrza.

W nowym typoszeregu przemysłowych chłodnic powietrza LHS zastosowano dwa nowe wysokowydajne wymienniki ciepła wywodzące się z doskonałej linii Hitec wprowadzonej do produkcji przez LU-VE w 1988 roku. Ta technologia w międzyczasie stała się niekwestionowanym punktem odniesienia dla wszystkich producentów wymienników ciepła.

Badania i rozwój

We wdrożeniu typoszeregu  LHS zastosowano analizę modelowanie komputerowe  CFD (Computational Fluid Dynamics) procesów termodynamicznych zachodzących w wymiennikach ciepła.

Lamele Turbofin 4

Wymiennik ciepła LHS z równymi rzędami rurek, wyposażony w nowe lamele Turbofin 4 charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem powierzchni wtórnej lamel w stosunku do powierzchni pierwotnej rurek, gwarantującym przy tej samej powierzchni pierwotnej, wyższą wydajność całkowitą niż tę uzyskaną w wymienniku CHS. Lamele aluminiowe o zwiększonej grubości mają dwukrotnie większą powierzchnię w stosunku do CHS i specjalną konfigurację przystosowaną do pracy z dużymi formacjami szronu.

Rurki

Wymienniki LHS wykonane są z wysokowydajnych wewnętrznie spiralnie rowkowanych miedzianych rurek. Konstrukcja wymiennika gwarantuje małą pojemność wewnętrzną i redukcję ładunku czynnika chłodniczego.

Aplikacje

Chłodnice LHS znajdują zastosowanie w temperaturach dodatnich i ujemnych dla komór przeznaczonych do przechowywania produktów z wysoką zawartością wilgoci i do zamrażania. Dla tych aplikacji kombinacja dużej podziałki lamel i dużej powierzchni lamel zapewnia dłuższe odstępy czasowe pomiędzy cyklami oszraniania i zwiększony zasięg strumienia powietrza.

Chłodnica LS80H
Typ

Wydajność chłodnicza
[kW]

Wentylator
[no x mm]
Przyłącza
[mm]
Rozstaw
lamel
Przepływ powietrza
[m3/h]
LS80H 7900-10 29,7 1 x 800 28/54 10,0 20 600
LS80H 7902-10 36,0 1 x 800 28/54 10,0 19 800
LS80H 7904-10 47,1 1 x 800 28/64 10,0 18 300
LS80H 7906-10 60,1 2 x 800 28/64 10,0 41 200
LS80H 7908-10 73,5 2 x 800 35/76 10,0 39 500
LS80H 7910-10 94,4 2 x 800 35/89 10,0 36 600
LS80H 7912-10 90,1 3 x 800 35/76 10,0 61 800
LS80H 7914-10 111,0 3 x 800 35/89 10,0 59 300
LS80H 7916-10 141,1 3 x 800 35/108 10,0 54 900
LS80H 7918-10 117,5 4 x 800 35/108 10,0 82 400
LS80H 7920-10 147,1 4 x 800 35/108 10,0 79 100
LS80H 7922-10 187,6 4 x 800 35/108 10,0 73 200
LS80H 8000-12

26,4

1 x 800 28/54 12,0 21 000
LS80H 8002-12 32,4 1 x 800 28/54 12,0 20 300
LS80H 8004-12 43,6 1 x 800 28/64 12,0 19 100
LS80H 8006-12 53,8 2 x 800 28/64 12,0 42 000
LS80H 8008-12 66,3 2 x 800 35/76 12,0 40 600
LS80H 8010-12 87,3 2 x 800 35/89 12,0 38 200
LS80H 8012-12 80,6 3 x 800 35/76 12,0 63 100
LS80H 8014-12 100,2 3 x 800 35/89 12,0 60 900
LS80H 8016-12 131,0 3 x 800 35/108 12,0 57 300
LS80H 8018-12 104,5 4 x 800 35/108 12,0 84 100
LS80H 8020-12 132,8 4 x 800 35/108 12,0 81 200
LS80H 8022-12

173,6

4 x 800 35/108 12,0 76 400

   Wydajność chłodnicza podana przy temperaturze komory +2,5oC; temperatura odparowania -7,5oC; ΔT1=10K.
Czynnik chłodniczy R404A

 W wykonaniu specjalnym chłodnica LS80H może być wykonana:
-lamele z powłoką "ALUPAINT"
-chłodnica glikolowa "LS80W"

Chłodnica LS80H może być wykonana w wersjach z odszranianiem:
-E-grzałką elektryczną-bateria oraz wanna na skropliny
-SB-wodą-bateria oraz wanna na skropliny
-GB-gorącym gazem-bateria oraz wanna na skropliny
-G-gorącym gazem-bateria, grzaąką elektryczną-wanna na skropliny 


Do pobrania