Szkolenie F-gazy 17-18 czerwca 2016 - Certyfikat dla...

W Cieszynie odbyło się szkolenie umożliwiające zdobycie Certyfikatu dla personelu wykonującego czynności w zakresie instalacji, kontroli szczelności, konserwacji lub serwisowania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, zawierających substancje kontrolowane oraz odzysku substancji kontrolowanych z tych urządzeń.

Odbycie tego szkolenia oraz zdanie egzaminu składającego się z części teoretycznej i praktycznej, pozwala uzyskać Certyfikat personalny w Urzędzie Dozoru Technicznego.