Szkolenie F-gazy 8-9 kwietnia 2016 - Certyfikat dla...

W Cieszynie odbył się kolejny kurs umożliwiający uzyskanie Certyfikatu dla personelu wykonującego czynności w zakresie instalacji, kontroli szczelności, konserwacji lub serwisowania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, zawierających substancje kontrolowane oraz odzysku substancji kontrolowanych z tych urządzeń.

Odbycie tego szkolenia oraz zdanie egzaminu z wynikiem pozytywnym, pozwala uzyskać Certyfikat personalny w Urzędzie Dozoru Technicznego.