Szkolenie 27-28 września 2013 - Świadectwo Kwalifikacji

W Cieszynie odbyło się kolejne szkolenie na Świadectwo Kwalifikacji tzw."Zieloną Kartę".