Połączenia skręcane w instalacjach chłodniczych i...

Instalacje chłodnicze w większości wykonuje się w oparciu o połączenia lutowane, natomiast połączenia skręcane powinny być stosowane tylko tam, gdzie są one niezbędne ze względów technologicznych (zastosowanie gwintowanego połączenia kielichowego daje możliwość szybkiego serwisu w trakcie eksploatacji). Najczęściej połączenie takie stosuje się na filtrach odwadniaczach, termostatycznych zaworach rozprężnych itp. W połączeniu tym szczelność instalacji uzyskuje się poprzez zaciśnięcie miękkiej rury miedzianej, uformowanej w kielich, pomiędzy stożkową powierzchnią przyłącza, a nakrętką narzutową. Takie połączenie powoduje, iż miękka miedź szczelnie przylega do powierzchni przyłącza stożkowego. Utwardzenie powierzchni kielicha, które ma miejsce z powodu nacisku, skutkuje tym, że uzyskanie szczelności, po rozłączeniu układu, nie zawsze jest możliwe, a ponadto powoduje kolejne zmniejszenie przekroju poprzecznego rury na powierzchni styku, co często jest przyczyną pęknięć i nieszczelności. Dlatego należy każdorazowo w takim połączeniu wykonać nowy kielich. Niestety nie zawsze układ instalacji pozwala nam na obcięcie zużytego kielicha i skrócenie instalacji. Aby uniknąć tych niedogodności, zaleca się stosować złączki do lutowania z wymiennym uszczelnieniem miedzianym. Atutami tego połączenia jest to, iż nie występuje osłabienie materiału na styku (kielich miedziany pełni tylko rolę uszczelniacza), oraz możliwość szybkiego serwisu.

 

mgr inż. Mariusz Parchański
P.W. AVICOLD Sp.J.

(artykuł pochodzi z "Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna" 4/2011)

 
 

Do pobrania