Oszczędność energii elektrycznej w zestawach sprężarkowych.

Podążając za światowym trendem racjonalnego gospodarowania energią firma ELIWELL wprowadza nowe rozwiązania technologiczne obniżające zużycie energii elektrycznej w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych. Efektem tych działań są serie sterowników posiadające dodatkowe, innowacyjne funkcje energooszczędności. W łatwy sposób można je zidentyfikować dzięki charakterystycznemu, drukowanemu logo eo z przodu urządzenia.

W tej idei powstały nowe sterowniki do zestawów sprężarkowych serii EWCM 9000. Umożliwiają one regulację sprężarkami i wentylatorami skraplacza w taki sposób, aby utrzymywać minimalny poziom zużycia energii.
W nowoczesnych supermarketach układy chłodzenia mogą pochłaniać do 50% całkowitego zużycia energii elektrycznej, będąc przez to istotnym obciążeniem w budżecie energetycznym obiektu.

Szczegółowa analiza pokazała, iż można uzyskać oszczędności energii na poszczególnych rozwiązaniach.
85 % - dynamicznej nastawie skraplania
  5 % - dynamicznej nastawie parowania
10 % - płynna regulacja sprężarką inverterową

Na dzień dzisiejszy Eliwell oferuje w swoich sterownikach najszerszy zakres rozwiązań umożliwiających oszczędność energii elektrycznej w układach chłodniczych. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych algorytmów, nowe sterowniki EWCM EO są w stanie:

  • Dobrać optymalne ciśnienie skraplania na podstawie panujących warunków, aby spowodować zwiększenia współczynnika COP (efektywności systemu). Uzyskuje się to poprzez dynamiczną nastawę temperatury (ciśnienia), co umożliwia zmniejszenie ilości energii zużywanej przez silniki wentylatorów skraplacza. Obecność dodatkowego czujnika temperatury czynnika za skraplaczem, pozwala na optymalne dochłodzenie czynnika niezależnie od typu skraplacza.
  • Utrzymać optymalną temperaturę (ciśnienie) odparowania w zależności od temperatury wewnątrz obiektu (zazwyczaj sali sprzedaży w supermarkecie) z wyraźnymi korzyściami podczas nocy kiedy możliwe jest obniżenie wartości nastawy ciśnienia ssania.
  • Zarządzać częstotliwością pracy urządzeń o płynnej regulacji (inverter) jak i regulowanych stopniowo, aby utrzymać optymalne ciśnienie skraplania i zoptymalizować ich zużycie, unikając przez to zbędnych rozruchów i zatrzymań.

Te oszczędności energetyczne uzyskano na układzie modelowym złożonym z trzech sprężarek stopniowych i jednej sprężarki inverterowej z płynną regulacją ciśnienia skraplania.

Dodatkowe oszczędności energii elektrycznej do 13% można uzyskać dzięki zastosowaniu funkcji "odzysku ciepła skraplania", która umożliwia odzyskanie energii cieplnej, która była by tracona, do ogrzewania dodatkowych systemów (CWU, CO), dzięki czemu uzyskujemy dodatkowe profity z funkcjonowania układu.

Wszystkie wejścia i wyjścia są niezależne i konfigurowalne, zapewniając adaptację do większości aplikacji. Specjale menu Szybkiego Startu pozwala w kilku krokach wykonać procedurę pierwszej konfiguracji urządzenia, co znacząco skraca czas uruchomienia.

Nowy panel sterowania z podświetlonym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym oraz graficzny interfejs pozwala w przejrzysty sposób odczytać podstawowe parametry układu jak i szybko poruszać się po menu sterownika.

Nowa seria EWCM 9100 jest zamiennikiem poprzedniej, dobrze znanej  serii EWCM 900.
Zmniejszona liczba parametrów potrzebnych do klonowania ze starszej wersji, ułatwia uruchomienie instalacji oraz utrzymanie jej dotychczasowego standardu.

Firma AVICOLD, jako polski przedstawiciel firmy Eliwell, zapewnia swoim klientom kompleksowe wsparcie techniczne oraz polskie wersje oprogramowań i dokumentacji.

 

 mgr inż. Mariusz Parchański
P.W. AVICOLD Sp. J.
(artykuł pochodzi z "Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna" 1/2012)

 
 

Do pobrania