Presostaty w układach chłodniczych firmy RANCO

PRESOSTATY

Presostaty zwane inaczej wyłącznikami ciśnieniowymi to elektro-mechaniczne przekaźniki sterowane ciśnieniem za pośrednictwem membrany mieszkowej.  Pozwalają one  na utrzymywanie określonego ciśnienia w regulowanym układzie. Ciśnienie oddziałujące na membranę powoduje ruch wyłącznika kontaktowego zamykającego lub otwierającego obwód przekaźnika (wyłącznika prądu elektrycznego). Dzięki tej własności presostaty znalazły wiele zastosowań w układach chłodniczych. Stosowane są do regulacji oraz zabezpieczenia. W zależności od przypisanych wartości mogą włączać sygnalizatory świetlne lub dźwiękowe, zawory elekromagnetyczne lub styczniki elektryczne.

W zależności od przeznaczenia możemy wyróżnić:

  • Presostaty różnicowe oleju,
  • Presostaty niskiego ciśnienia,
  • Presostaty wysokiego ciśnienia,
  • Presostaty podwójne

 Wybrane rodzaje presostatów zostaną opisane na przykładzie produktów firmy Ranco.

 PRESOSTATY RÓŻNICOWE CIŚNIENIA OLEJU

Presostat różnicowo olejowy jest przeznaczony do zabezpieczenia sprężarek wyposażonych w zewnętrzną pompę olejową. Jego zadaniem jest zabezpieczenie sprężarki przed niedostatecznym smarowaniem panewek wału korbowego. Odbywa się to poprzez pomiar różnicy ciśnienia oleju na wyjściu z pompy oleju a ciśnieniem występującym w karterze sprężarki.  Jeśli jest niewystarczająca ilość oleju w sprężarce lub uszkodzona jest pompa oleju,  nie będzie występować wystarczająca różnica ciśnienia to presostat wyłączy układ. Ze względu na to, iż podczas postoju sprężarki ciśnienia równoważą się w presostatach różnicowych ciśnienia oleju zastosowano zwłokę czasową.  Pozwala to na rozruch sprężarki przy braku różnicy ciśnienia oraz na wytworzenie jej w określonym czasie.

Przykładem presostatu różnicowego olejowego firmy RANCO jest P30-3801.W przypadku tego modelu zwłoka czasowa wynosi 120 sekund oraz posiada regulowaną minimalną różnicę od 0,3 do 4 barów.

 Pośród szerokiego asortymentu presostatów firmy RANCO możemy wyróżnić presostaty pojedyncze O16 oraz podwójne O17. Presostaty pojedyncze z serii „O16” można podzielić na dwie grupy presostaty niskiego ciśnienia z zakresem regulacji od  -0,3 do 7 barów i wysokiego ciśnienia z zakresem regulacji od 7,0 di 30 barów.

 PRESOSTATY NISKIEGO CIŚNIENIA

Presostaty niskiego ciśnienia zawdzięczają swoją nazwę swojej lokalizacji w instalacji. Podłączane są one do przewodu ssawnego i wyłączają poszczególne komponenty gdy ciśnienie jest zbyt niskie. Na ogół stosuje się je do sterowania pracą sprężarek lub jako zabezpieczenie przed zbyt niskim ciśnieniem w przewodzie ssawnym. W zależności od zastosowania mogą one posiadać reset automatyczny lub ręczny.

Model O16-H6703 posiada reset automatyczny, który pozwala na powrót układu do normalnej pracy zaraz po ustąpieniu przyczyny wyłączenia. Natomiast presostat O16-H6705 po ustąpieniu przyczyny wymaga fizycznego podejścia do presostatu i ręcznego zresetowania przez obsługę.

PRESOSTATY WYSOKIEGO CIŚNIENIA

Presostaty wysokiego ciśnienia zwane również presostatami maksymalnymi są przystosowane do pracy w warunkach wysokiego ciśnienia. Podłączane są do strony tłocznej instalacji gdzie mogą pełnić funkcje regulacyjną ciśnienia skraplania poprzez włączanie i wyłączanie wentylatorów skraplacza lub jako zabezpieczenie przed zbyt wysokim ciśnieniem skraplania . Osiągnięcie maksymalnej dopuszczalnej wartości ciśnienia prowadzi do wyłączenie układu. Zapobiega to nadmiernemu obciążeniu sprężarki. Podobnie jak presostaty niskiego ciśnienia tak i presostaty wysokiego ciśnienia są wyposażone w resert automatyczny model O16-H6750, bądź ręczny model O16-H6751.

 PRESOSTATY PODWÓJNE (KOMBINOWANE)

Presostaty podwójne –serii O17- są praktycznym rozwiązaniem łączącym w jednej obudowie presostat niskiego i wysokiego ciśnienia . Posiadają regulowaną nastawę dla niskiego i wysokiego ciśnienia. Posiadają również reset automatyczny lub ręczny na wysokim ciśnieniu.

 NAJNOWSZE ROZWIĄZANIA

Najnowsze mini presostaty elektro-mechaniczne niskiego oraz wysokiego ciśnienia charakteryzują się:

  • stałą nastawą,
  • niewielkimi wymiarami,
  • niewielką wagą,
  • szybka instalacją.

Niewielkie wymiary pozwalają na montaż presostatów w szafach lub ladach chłodniczych, w których istotna jest minimalizacja gabarytów poszczególnych komponentów. Wykonany ze stali nierdzewnej element pomiarowy gwarantuje długą żywotność presostatów.

Dzięki nowej konstrukcji presostaty te są najlepszym rozwiązaniem dla układów chłodniczych i klimatyzacyjnych.

  

mgr inż. Mariusz Parchański
P.W. AVICOLD Sp. J.
(artykuł pochodzi z "Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna" 8/2011)


 
 

Do pobrania