Wzierniki cieczy z indykatorem wilgotności firmy GAR

      Wzierniki cieczy są istotnym elementem mającym zasadnicze znaczenie podczas kontroli pracy instalacji chłodniczej lub klimatyzacyjnej. Aktualnie wszystkie wzierniki firmy GAR wyposażone są w indykator wilgotności, który w szybki i łatwy sposób pozwala na ocenę stopnia zawilgocenia przepływającego czynnika chłodniczego w zależności od zabarwienia indykatora. Jeśli indykator ma intensywny zielony kolor, znaczy to, iż w czynniku znajduje się znikoma ilość wilgoci, która nie zagraża prawidłowemu funkcjonowaniu układu chłodniczego. Natomiast, gdy kolor ten zmienia się w kolor jasno zielony, świadczy że pewna ilość wilgoci (Tabela 1) jest w instalacji i należy ją z niej usunąć. Najlepiej zrobić to poprzez wymianę filtra odwadniacza. Zmiana koloru indykatora na żółty, oznacza, iż ilość wilgoci w instalacji jest zbyt wysoka (Tabela 1) i należy ją zredukować, poprzez usunięcie czynnika chłodniczego z instalacji oraz jej osuszenie czyli wykonanie próżni i utrzymywania jej do całkowitego usunięcia wilgoci z instalacji.
      Wzierniki najczęściej montowane są bezpośrednio za filtrami odwadniaczami. Takie umiejscowienie pozwala również w szybki sposób ocenić ewentualny niedobór lub braki czynnika chłodniczego w instalacji oraz stopień zabrudzenia filtra odwadniacza. Niedobór czynnika w instalacji będzie się objawiał niepełnym przepływem. Widoczne we wzierniku drobne pęcherzyki, występujące w ciekłym czynniku oraz odczuwalna różnica temperatury przed i za filtrem świadczy o zbyt dużych oporach przepływu czynnika przez filtr, spowodowanych zanieczyszczeniem i sygnalizuje konieczność wymiany filtra na nowy. W przypadku, gdy odległość lub różnica poziomów pomiędzy agregatem a układem dławiącym jest znaczna, zaleca się zastosowanie wziernika bezpośrednio przed układem dławiącym. Daje to możliwość kontroli występowania pęcherzyków pary, które powodują nieprawidłową pracę układu rozprężnego objawiającą się nierównomiernym oszronieniem parownika. Ponadto wzierniki wykorzystywane są do oceny poprawności pracy odolejaczy oraz jakości oleju. W tym celu montuje się je na linii odprowadzenia oleju pomiędzy odolejaczem, a zbiornikiem oleju.

      Firma GAR posiada w swojej ofercie wzierniki do lutowania (SPU-S), skręcane w wersji z oboma przyłączami typu męskiego (SPU-MM), oraz do nakręcenia na filtr odwadniacz z jednym przyłączem żeńskim (SPU-MF). Ponadto dostępne są również wzierniki do nakręcenia na filtr z przyłączem ORS (SPU-MF/ORS), który stosuje się w chłodnictwie transportowym.

 

mgr inż. Mariusz Parchański
P.W. AVICOLD Sp.J.

(artykuł pochodzi z "Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna" 5/2011)

Tabela 1: Zabarwienie indykatora w zależności od ilości wody w czynniku.

Czynnik
chłodniczy
Temperatura
ciekłego
czynnika
Zielony
SUCHY
Żółty
WILGOTNY
TYP °C ppm ppm
R 407C R-22
R-410A
25 30 100
50 50 210
R -134a 25 18 33
50 45 80
R-404A R-507 25 10 40
40 40 115

 
 

Do pobrania