Szkolenie F-gazy 24-25 luty 2017 - Certyfikat dla personelu

W Cieszynie odbył się kurs umożliwiający uzyskanie Certyfikatu dla personelu wykonującego czynności w zakresie instalacji, kontroli szczelności, konserwacji lub serwisowania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, zawierających substancje kontrolowane oraz odzysku substancji kontrolowanych z tych urządzeń.

Odbycie tego szkolenia oraz zdanie egzaminu z wynikiem pozytywnym pozwala uzyskać Certyfikat personalny w Urzędzie Dozoru Technicznego.

 
 

Szkolenie F-gazy 17-18 czerwca 2016 - Certyfikat dla personelu

W Cieszynie odbyło się szkolenie umożliwiające zdobycie Certyfikatu dla personelu wykonującego czynności w zakresie instalacji, kontroli szczelności, konserwacji lub serwisowania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, zawierających substancje kontrolowane oraz odzysku substancji kontrolowanych z tych urządzeń.

Odbycie tego szkolenia oraz zdanie egzaminu składającego się z części teoretycznej i praktycznej, pozwala uzyskać Certyfikat personalny w Urzędzie Dozoru Technicznego.

 
 

Szkolenie F-gazy 8-9 kwietnia 2016 - Certyfikat dla personelu

W Cieszynie odbył się kolejny kurs umożliwiający uzyskanie Certyfikatu dla personelu wykonującego czynności w zakresie instalacji, kontroli szczelności, konserwacji lub serwisowania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, zawierających substancje kontrolowane oraz odzysku substancji kontrolowanych z tych urządzeń.

Odbycie tego szkolenia oraz zdanie egzaminu z wynikiem pozytywnym, pozwala uzyskać Certyfikat personalny w Urzędzie Dozoru Technicznego.

 
 

Szkolenie F-gazy 12-13 luty 2016 - Certyfikat dla personelu

W Cieszynie odbył się kurs umożliwiający uzyskanie Certyfikatu dla personelu wykonującego czynności w zakresie instalacji, kontroli szczelności, konserwacji lub serwisowania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, zawierających substancje kontrolowane oraz odzysku substancji kontrolowanych z tych urządzeń.

Odbycie tego szkolenia oraz zdanie egzaminu z wynikiem pozytywnym pozwala uzyskać Certyfikat personalny w Urzędzie Dozoru Technicznego.

 
 

ELIWELL. Produkt-programowanie-praktyczne zastosowanie.

W marcu, w Częstochowie, Katowicach, Bielsku-Biała oraz Krakowie zostały przeprowadzone szkolenia dotyczące aktualnych rozwiązań firmy Eliwell.

Zostały poruszone następujące zagadnienia:

1. Nowe serie IC Plus i ID Plus - nowe funkcje i ich zastosowanie.

2. Parametry w sterownikach - omówienie algorytmu działania i ich zastosowanie.

3. EWCM - regulatory dla "małych" i "rozbudowanych" zestawów sprężarkowych.

5. Elektroniczne zawory rozprężne EEV - sposoby sterowania oraz oszczędność energii elektrycznej.

6. Rejestracja temperatur zgodna z wymogami HACCP - dostępne rozwiązania.

7. Sterowniki do pomp ciepła i chillerów wody lodowej - dostępne modele i ich zastosowanie.

 
 

Szkolenie 20-21 luty 2015 - Świadectwo Kwalifikacji

W Cieszynie odbyło się szkolenie na świadectwo kwalifikacji dla osób dokonujących naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz obrotu tymi substancjami (czynnikami chłodniczymi).

Dodatkową atrakcją, przerywnikiem w wykładach, było zwiedzanie Cieszyńskiego Browaru Zamkowego.

 
 

Szkolenie 27-28 września 2013 - Świadectwo Kwalifikacji

W Cieszynie odbyło się kolejne szkolenie na Świadectwo Kwalifikacji tzw."Zieloną Kartę".

 
 

Szkolenie 30 listopad-1 grudzień 2012 - Świadectwo Kwalifikacji

 
 

Szkolenie 1 czerwca 2012 - Częstochowa

Ponieważ Nasza Firma już od roku działa również w Czestochowie,
w dniu 1 czerwca odbyło sie szkolenie mające na celu przybliżenie naszym klientom
regulatorów i systemów monitoringu firmy Eliwell oraz automatyki chłodniczej firmy Honeywell.

 
 

Szkolenie 25-26 maj 2012 - Świadectwo Kwalifikacji